enviser Verimliliği Artıran Teknoloji Çözümleri
Enerji, Çevre ve Teknoloji Ltd. Şti.

Karbon Yönetimi

Halihazırda, gönüllü karbon piyasasında, gelecekde de zorunluluk olması durumunda zorunlu piyasada yer alabilmek için, endüstrilerin karbon envanterleri çıkartılarak karbon ayak izlerinin hesaplanması gerekmektedir. Firmamız, işletmelerin enerji ve hammadde tasarrufunu sağlayarak rekabet ve verimliliği güçlendirmek, özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, firmamız sağlayacağı danışmanlık hizmeti ile, işletmenizin 2012 sonrası döneme daha iyi hazırlanması için; teknik kapasite geliştirilmesi, düşük karbonlu ve yüksek verimli teknolojilerin kullanımını sağlayacak, Şirketinizin uyum fonu mali kaynaklarından yararlanma fırsatını artıracaktır. Bu konuda sağladığımız hizmetler;

 • Projelerin uygunluğunun değerlendirilmesi
 • İlave katkı değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilir kalkınmaya olan etkilerin değerlendirilmesi
 • Paydaş toplantılarının organize edilmesi ve raporlanması
 • Proje Dizayn Dokümanı (PDD) hazırlanması
 • Onaylama sürecinde destek
 • CDM ve JI projelerine yönelik Ev Sahibi Ülke ve Ek 1 Ülke onayları alınması konusunda destek


Karbon-nötr olmak isteyen organizasyonlar faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları/atmosfere salımını gerçekleştirdikleri sera gazlarını hesaplayarak (karbon ayak izlerini ölçerek) bu emisyonlarını azaltmak ve dengelemek için emisyon azaltımı sağlayan projelerin üretmiş oldukları karbon kredilerini satın alırlar.

Kuruluşumuz, iş dünyasına yönelik stratejik emisyon azaltım planlamaları ve karbon ayak izi yönetimi konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
 • Fizibilite çalışmaları
 • Proje tasarım belgesi geliştirilmesi
 • Sera gazı envanteri oluşturma
 • Proje yönetimi
 • Karbon ayak izinizin hesaplanması
 • Karbon ayak izinizin azaltılması
 • Karbon-nötr organizasyon oluşturma
cssxhtml
Her Hakkı Saklıdır (c) 2012, enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.