enviser Verimliliği Artıran Teknoloji Çözümleri
Enerji, Çevre ve Teknoloji Ltd. Şti.

Hava Kalitesi Danışmanlığı

Ülkemizde, işletmede veya planlama aşamasındaki faaliyetlerin emisyonlarının, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- SKHKKY Ek-2 Tablo-2.1'de verilen sınır değerlerin aşılması durumunda veya hava kirliliğinin bölgedeki yayılımının belirlenmesi amacıyla modelleme çalışmasının yapılması zorunludur.

Bugün, ülkemizde ÇED raporları hazırlayan, pek çok Çevre Danışmanlık firmalarının en büyük sorunu, bu konuda deneyimli teknik personel eksikliği ile özellikle ABD EPA tarafından geliştirilen hava kalitesi modellerinin ülkemizde uygulanması sırasında gerekli olan meteoroloji verilerinin modelleme programlarına aktarılmasının uzmanlık isteyen bir önişlem gerektirmesidir.

ISC modelleri geliştirilirken Amerika'daki meteorolojik ölçüm yöntemlerine göre elde edilen veriler kullanılmaktadır. DMİ verilerinin ISC modellerinde kullanılabilmesi için öncelikle mevcut meteorolojik verilerin modelde kullanılacak şekilde işlenmesi gerekmektedir.

enviser Ltd. Şti. olarak bu konuda hazırladığımız altyapı ile bu konuda firmaların problemlerine büyük ölçüde çözüm getirmekteyiz. Firmanızca, projeniz kapsamında Devlet Meteoroloji İşlerinden temin etmiş olduğunuz meteoroloji verilerini istediğiniz hava kalitesi modeline göre ön işlemden geçerek hazırlanmış olan meteoroloji dosyasına hızla ulaşabileceksiniz.

Şu anda sistemimizde meteoroloji verilerinin dönüşümünü sağladığımız modeller ABD-EPA (Amerikan Çevre Koruma Örgütü)’nın geliştirdiği ISCST3 (Industrial Source Complex – Short Term 3) ve AERMOD modelleridir. Her iki modelde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kabul gören modelleridir ve ülkemizde pek çok çalışmada kullanılmaktadır.
cssxhtml
Her Hakkı Saklıdır (c) 2012, enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.