enviser Verimliliği Artıran Teknoloji Çözümleri
Enerji, Çevre ve Teknoloji Ltd. Şti.

Çevre Denetimi

Çevre ve Orman Bakanlığı yayınladığı 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre "Denetime tabi tesislerin veya faaliyetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdür." hükmü ile çevrenin korunması amacıyla sanayi tesislerinin yetkili mühendislik ve danışmanlık firmaları tarafından denetlenmesini mecburi hale getirmiştir.

Bu kapsamda yönetmeliğin Ek-I kapsamında yer alan tesisler aylık 2 gün, Ek-II listesinde yer alan tesisler ise aylık 1 gün boyunca;
  • çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edilmesi,
  • faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanması,
  • değerlendirilmesi,
  • rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesi,
için bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak kendi iç denetimini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

enviser Ltd. Şti. bu mevzuatın gereklerini yerine getirmek üzere, uzman personeli ile gereken tüm danışmanlık ve destek hizmetlerini sunmaktadır.
cssxhtml
Her Hakkı Saklıdır (c) 2012, enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.