enviser Verimliliği Artıran Teknoloji Çözümleri
Enerji, Çevre ve Teknoloji Ltd. Şti.

Danışmanlarımız

Gülen Güllü Dr. Gülen Güllü, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversiteden 1989 yılında Yüksek Mühendis ve 1996 yılında Doktor ünvanını almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 1987-1996 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1996-1999 yılları arasında uzman olarak görev yapmıştır. Doçentlik ünvanını 1999 yılında Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Üyesi iken alan, Dr. Güllü, 2006 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Dr. Güllü, atmosferik kirlilik taşınımı, atmosfer kimyası, iç ve dış ortam hava kirliliği, iklim değişikliği, karbon ayakizi hesaplama konularında çalışmaktadır. Dr. Güllü, bir çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmakta, Avrupa Birliğinin eşleştirme programlarında Hava Kalitesi, İklim Değişikliği konularında uzman olarak görev almaktadır. Bir çok ulusal ve uluslararası kuruluşlara Çevresel Etki Değerlendirmesi konusunda eğitim vermiştir. Dr. Güllü, atmosfer kimyası, çevresel veri analizi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre kimyası, hava kirliliği kontrol prosesleri, iklim değişikliği, sera gazı emisyon envanteri hazırlama konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
Prof. Dr. Gülser Köksal Endüstri Mühendisliği dalında, lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1985), yüksek lisans (ODTÜ, 1987) ve doktora (North Carolina Eyalet Üniversitesi (NCSU, 1993) derecelerini almıştır. İş deneyimi ODTÜ, NCSU, S.P.A.C. Altı Sigma Danışmanlık ve Illinois Üniversitesi-Urbana-Champaign kuruluşlarında eğitim, araştırma, yönetim ve danışmanlık poziyonlarını içerir. 1993’den beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. Toplam kalite yönetimi, kalite planlama ve kontrol, kalite fonksiyon yayılımı, tasarımda altı sigma, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, süreç yönetimi, deney tasarımı ve analizi, ileri istatistiksel analiz ve veri madenciliği konularında ders ve eğitim seminerleri vermekte, araştırma projeleri yürütmekte, danışmanlık ve profesyonel kuruluşlarda görev yapmaktadır. Bu konuların tekstil, sağlık, eğitim, kamu idaresi, imalat, inşaat, yazılım geliştirme, telekomünikasyon gibi çok çeşitli alanlarda uygulamaları üzerinde çalışmış ve çok sayıda yayın yapmıştır. KalDer, Yöneylem Araştırması Derneği ve Informs üyesidir. Gülser Köksal
cssxhtml
Her Hakkı Saklıdır (c) 2012, enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.